Vi är 21 elever som läser språkintroduktion på Kärrtorps gymnasium. Syftet med bloggen är att få en gemensam plattform där vi kan visa vad vi gör i olika ämnen i skolan och samtidigt träna oss i svenska språket.
I många ämnesplaner finns som mål att arbeta med digitala verktyg och publicera uppgifter i olika medier. Att blogga uppfyller många av dessa kriterier.
Vi ska främst arbeta med egna bilder. I undantagsfall kan vi använda bilder som får användas enligt creatve commons.